de Blijbel

 
 

GodtainerIs de Godtainer half vol of half leeg? Zijt gij het die het juk van een ander of jezulf draagt… en   Welk lot of bagage dragen wij en welk antwoord zit er in de vergrendelde wijsheid? wat dragen wij uit en waar naartoe…?

 

Ik wil niet direct zeggen dat de Blijbel onfeilbare is, tenslotte heb ik de lade nog niet opengemaakt en de schrifttekst die door God geïnspireerd moet zijn kunnen toetsen. Wel kan ik aan de hand van de vlekken en krassen op het tablet-blad enige richtlijnen geven, om dwalingen en fouten te voorkomen of te weerleggen, ben ik deugdzaam te werk gegaan.


De benaderingswijzen zijn als volgt… De Exegese (betekent tekstverklaring, in het bijzonder van Blijbelse vlekken.)  met rubberen handschoenen om de morele betekenis niet te verstoren, getooid middels een bokkenpruik met ezelsoren juist om zo onbevangen mogelijk te reageren.


De eerste vlek, ik vermoed de zondeval, licht er dik bovenop. Verder valt het mij op dat de krassen geen enkele maal een kruis vormen… ook in de constructie van het tafeltje zelf zit geen dwars verbinding… ik presumeer dat het ongestoord een richting wil aangeven.


Is Jezus teruggekeerd als schrijftafeltje?


Een evolutie filmpje zie: Evolutie

verlichtHet schrijftafeltje heeft een lade, de knop die er gezien het gaatje heeft aangezeten ontbreekt. Het lijkt mij dat het niet de bedoeling is dit zondermeer te openen, uiteraard brengt dit met zich mee dat er een tweestrijd onder mijn vrienden is ontstaan. Zij die niet geloven dat er een schrift in ligt... Zij die onzeker zijn... zij die het willen zien... en zij die het niet interesseren.

Ik trek mijn bokkenpruik met ezelsoren nog eens diep over mijn ogen en ga verder met mijn onderzoek.

Noli me tangereDe eerste woorden die Jezus na zijn opstanding tot Maria sprak. 'Raak Mij niet aan' zegt Jezus tegen Maria Magdalena in Johannes 20:17. Deze uitspraak heeft door de eeuwen heen, theologen en kunstenaars geïntrigeerd. Ik zal zo goed en zo kwaad als ik kan een verslag doen van wat voor mij openbaarde...

Jezus MinaEr was, niet eens zo lang geleden

een tafeltje uit de Godtainer verschenen... Ik zag hem niet omdat mijn achtergrond niet voldoende belicht was (bagage te gering). Maar de TLbuispen bracht verlichting. Als u met mij mee kijkt ziet u warempel de tafel in 3 stappen, het blijkt een schrijf tafeltje te zijn.

Noli me tangere 3Men zal de wijn des Tafels woede moeten drinken, die onverdund in de toorn beker is geschonken. Men zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder het oog van de heilige lade en van de tafelpoot. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het tafelblad schent en zijn overdaad aanbid, of wie zijn kroontjespen draagt of wiek verziekt, zij krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ Hier komt het aan op de standvastigheid van de onthouders, die zich ver houden van spijzen en dranken. Loof hen die trouw aan tafel en lade zijn. Openbaring 14-04-12Heb ontzag voor het Schrijftafeltje en geef hem eer !

Noli me tangere 2Zorg lieve lotgenoten dat het teruggekeerde tafeltje niet in verkeerde handen valt.

Het is niet op aarde teruggekeerd om te worden gebruik voor spijzen en drank… het is waar, 'de mens leeft niet van brood alleen', maar als de lade wordt geschonden waaruit ieder woord klaar zal klinken, en is neergepend met gouden wiek, en TLbuispen zullen de gevolgen niet gering zijn…